Program Kongresa
3. hrvatski kongres iz liječenja boli

 

 

  ČETVRTAK, 22. svibanj 2014.  
     
15:00 - 18:30 Registracija sudionika  
  Svečano otvaranje kongresa  
18:30 - 19:00 Organizacija prvog multidisciplinarnog programa za liječenje kronične boli u Hrvatskoj

Ivan Radoš, Tomislav Pučić

19:00 - 20:00 Prestavljanje smjernica o uporabi opioida za liječenje kronične nekarcinomske boli Marko Jukić, Livia Puljak, Milica Katić
20:00 Koktel dobrodošlice                                              
     

 
  PETAK, 23. svibanj 2014.  
     
08:00 - 10:30 Akutna bol  
  Moderator: Višnja Majerić Kogler  
08:00 - 08:20 Nove spoznaje o liječenju akutne boli Višnja Majerić Kogler
08:20 - 08:40

Epidemiološki podaci o liječenju akutne boli u Hrvatskoj - nacionalno istraživanje

Mirjana Lončarić  Katušin
08:40 - 09:00

Što liječnik obiteljske medicine mora znati o liječenju boli u dnevnoj kirurgiji?

Slavica Kvolik
09:00 - 09:10 Rasprava  
09:10 - 09:30

Ultrazvukom vođena regionalna analgezija,

Je li „evidence based“ ?

Miranda Kapural

09:30 - 10:30

Radionica: Primjena ultrazvučno vođene regionalne analgezije u liječenju akutne boli

Voditelj radionice: Miranda Kapural

Suradnici: Vedran Frković, Josip Ažman

 
     
10:30 - 10:45 Stanka za kavu  
     
10:45 - 11:55 Kronična bol  
  Moderator: Nevenka Krčevski Škvarč  
10:45 - 11:05 Prijelaz akutne boli u kroničnu bol Nevenka Kečevski Škvarč
11:05 - 11:25 Utjecaj kronične boli na bolesnika i njegovu okolicu Miroslava Pjević 
11:25 - 11:45 Multidisciplinarni pristup za liječenje kronične boli Amira Karkin-Tais
11:45 - 12:00 Rasprava  
     
12:00 - 13:00 Satelitski simpozij MedisAdria  
     
13:00 - 14:00 Ručak  
     
14:00 - 15:30 Neuropatska bol  
  Moderator: Ante Barada  
14:00 - 14:20 Molekularne osnove neuropatske boli Dragan Primorac
14:20 - 14:40 Periferna neuropatska bol Ante Barada
14:40 - 15:00 Centralna neuropatska bol Ranka Baraba
15:00 - 15:20

Neurorehabilitation in the context neurophatic pain management

Aleš Pražnjikar
15:20 - 15:30 Rasprava  
     
15:30 - 15:45 Stanka za kavu  
     
15:45 - 17:10 Orofacijalna bol  
  Moderator: Davor Jančuljak  
15:45 - 16:05 Orofacijalna bol – suvremeni pristup Darko Macan
16:05 - 16:25 Dijagnostika i terapija migrene i  tenzijske glavobolje Damir Petravić
16:25 - 16:45

Diferencijalna dijagnoza i terapija trigeminalnih autonomnih cefalalgija

Davor Jančuljak
16:45 - 17:05 Rasprava  
     
17:05 - 17:45 Slobodne teme  
  Moderator: Jasna Mesarić  
17:05 - 17:25 Perioperacijsko liječenje boli djece Diana Butković
17:25 - 17:45 Mjerenje kvalitete u liječenju boli – ključni pokazatelji Jasna Mesarić
     
17:45 - 18:30 Poster sekcija  
 

Voditelji poster sekcije: Slavica Kvolik, Jasna Špiček Macan, Marko Jukić

 
     
18:30 - 19:00 Satelitski simpozij Pfizer   
     
20:00 Svečana večera  
     

 


SUBOTA, 24. svibanj 2014.  
   
08:00 - 09:10Minimalno invazivno liječenje boli  
Moderator: Leonardo Kapural  
08:00 - 08:20Radiofrequency treatment in chronic pain Adnan Al-Kaisy
08:20 - 08:40

The use of ultrasound for the interventional treatment of peripheral neuralgias

David Pang
08:40 - 09:00

The use of spinal cord stimulation for the management of abdominal pain

Leonardo Kapural
09:00 - 09:10Rasprava  
   
09:10 - 10:00Mišićno- koštana bol  
Moderator: Simeon Grazio  
09:10 - 09:30Bol u ostaoartritisu Simeon Grazio
09:30 - 09:50Bol u izvanzglobnom reumatizmu Porin Perić
09:50 - 10:00Rasprava  
   
10:00 - 10:15 Stanka za kavu  
   
10:15 - 11:15 Bol u onkoloskih bolesnika  
Moderator: Antonio Juretić  
10:15 - 10:35

Zbrinjavanje bolesnika s boli uzrokovanom zloćudnom bolešću

Milica Katić
10:35 - 10:55

Onkološki bolesnik i strategija liječenja boli

Antonio Juretić
10:55 - 11:15 Incidencija, osobitosti i liječenje maligne boli u djece Diana Butković
11:15 - 11:25 Rasprava  
   
11:25 - 11:55 Satelitski simpozij Takeda  
   
11:55 - 13:00 Poster sekcija  

Voditelji poster sekcije: Slavica Kvolik, Jasna Špiček Macan, Marko Jukić

 
   
13:00 - 13:30 Proglašenje najboljih postera  
Zatvaranje kongresa  
   
14:00 - 19:00 Izlet