Prijava sažetaka

 

Sažeci na hrvatskom ili engleskom jeziku predaju se isključivo u elektronskom obliku. Rok za predaju sažetaka je do 28. veljače 2014. godine.

 

Sažeci smiju sadržavati najviše 250 riječi.

 

Sažeci se šalju na email rados.ivan@kbco.hr.

 


Online formular za sažetak