Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo, dragi prijatelji,

veliko mi je zadovoljstvo i čast pozvati Vas na 3. hrvatski kongres o liječenju boli s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatskoga društva za liječenje boli Hrvatskoga liječničkog zbora koji će održati u Osijeku u proljeće 2014. godine.

Nacionalni kongres uvijek je središnji događaj za sve struke, a osobito za novu akademsku disciplinu, medicinu boli.
Tijekom protekloga vremena svjedoci smo velikih, gotovo svakodnevnih pomaka u istraživanju, dijagnostici, liječenju i praćenju bolesnika koji trpe bol. Sve nove znanstvene spoznaje pokušat ćemo vrednovati i implementirati u dobru kliničku praksu.

U organizaciji ovoga kongresa naglasit će se značenje višedisciplinarnoga pristupa kao važne premise uspješnoga liječenja bolesnika. Na kongresu će se predstaviti naša dostignuća iz protekloga razdoblja te razmijeniti iskustva i raspraviti aktualne probleme.

Jedan je od važnih ciljeva ovoga kongresa, kao i prethodnoga, stvaranje transregionalnoga foruma za daljnju suradnju na području istraživanja, edukacije i liječenja boli.

S osobitim zadovoljstvom želim najaviti predstavljanje nacionalnih smjernica o upotrebi opioida u liječenju kronične nemaligne boli.

Uz pozvana plenarna predavanja priznatih hrvatskih i svjetskih stručnjaka, radionice, satelitske simpozije, poster sekcije vjerujem da ćemo imati dovoljno vremena za druženje u gradu bogate tradicije, povijesne i kulturne prošlosti u kojem se prijatelji i dragi gosti dočekuju s posebnom pažnjom.

U ime Hrvatskoga društva za liječenje boli i moje osobno ime želim Vam srdačnu dobrodošlicu!


Predsjednica Organizacijskoga odbora
Predsjednica Hrvatskoga društva za liječenje boli

Prim. Mira Fingler, dr. med.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 

Predsjednik:
Mira Fingler

 

Dopredsjednik:
Ante Barada

 

Tajnik:
Ivan Radoš

 

Članovi odbora:
Ines Adanić-Mikloška
Diana Butković
Hrvoje Černohorski
Marko Jukić
Antonio Juretić
Vlasta Karbić Orlić
Mirjana Lončarić Katušin
Višnja Majerić Kogler
Marijana Persoli Gudelj

 

Lokalni organizacijski odbor:
Gorana Fingler, Ivana Haršanji Drenjančević, Danijela Gulam, Hrvoje Černohorski, Boris Kratofil, Marica Kristić, Slavica Kvolik, Milica Potkonjak, Ozana Katarina Tot, Daria Venžera Azenić

 

Znanstveni odbor:
Ante Barada, Diana Butković, Simeon Grazio, Karlo Houra, Davor Jančuljak, Marko Jukić, Antonio Juretić, Slavica Kvolik, Višnja Majerić Kogler, Ivan Radoš

 

Počasni odbor:
Adnan Al-Kaisy, Leonardo Kapural, Amira Karkin Tais, Boris Kratofil, Milica Potkonjak, Nevenka Krčevski Škvarč, Chris Wells, David Pang, Miroslava Pjević