Opće obavijesti o 3. hrvatskom kongresu iz liječenja boli

Datum održavanja Kongresa:

Od četvrtka, 22. svibnja 2014. do subote 24. svibnja 2014. godine

Mjesto održavanja Kongresa:

HOTEL OSIJEK

Šamačka 4,

HR-31000 Osijek

T: +385 (0) 31 230 333

F: +385 (0) 31 230 444

e-mail: info@hotelosijek.hr

web: www.hotelosijek.hr

Službena agencija:

Kompas Zagreb d.d.

Poslovnica Osijek

Šetalište kard.F.Šepera 8f

HR-31000 Osijek

T: +385 (0) 31 215 184

F: +385 (0) 31 212 078

M: +385 (0) 99 699 4646

e-mail: gordana.zivkovic5@gmail.com

e-mail: suzana.kovacevic@kompas.hr

Kontakt osoba: Gordana Živković

Službeni jezici Kongresa:

HRVATSKI i ENGLESKI

Tajništvo Kongresa:

Andrea Mršo

KBC Osijek, Ambulanta za liječenje boli

J.Huttlera 4

HR-31000 Osijek

T: +385 (0) 31 511 531

M: +385 (0) 95 513 35 29

e-mail: mrso.andrea@kbco.hr

Registracija sudionika

Putem obrasca na službenoj stranici Kongresa, na adresi:

osijek2014.hdlb.org/prijava_sudionika.html

Prijava sažetaka radova

Putem obrasca na službenoj stranici Kongresa, na adresi:

osijek2014.hdlb.org/prijava_sazetaka.html

Rok za predaju sažetaka je do 28. veljače 2014. godine. Sažeci se dostavljaju na email: rados.ivan@kbco.hr te istovremeno upisuju u predviđene rubrike priloženog online formulara web-stranica, isključivo u elektronskom obliku.

Poster prezentacije

Veličina printanih postera treba biti 90 x 120 cm.