Program Kongresa
3. hrvatski kongres iz liječenja boli

 

 

 

DVORANA JAVOR I HRAST

 
 

ČETVRTAK, 22. svibanj 2014.

 
     
15:00 - 18:30

Registracija sudionika

 
     
18:30 - 19:00

Organizacija prvog multidisciplinarnog programa za liječenje kronične boli u Hrvatskoj

Ivan Radoš, Tomislav Pučić

19:00 - 20:00

Predstavljanje smjernica o uporabi opioida za liječenje kronične nekarcinomske boli

Marko Jukić, Livia Puljak, Milica Katić
20:00 - 21:00

Svečano otvaranje kongresa

Voditelj: Željko Vukadinović

 

Glazbeni program

 

Koktel dobrodošlice

 
     

 
  DVORANA JAVOR I HRAST  
  PETAK, 23. svibanj 2014.  
     
08:00 - 10:30

Akutna bol

 
 

Moderator: Višnja Majerić Kogler

 
     
08:00 - 08:20

Nove spoznaje o liječenju akutne boli

Višnja Majerić Kogler
08:20 - 08:40

Liječenje akutne postoperativne boli u Hrvatskoj - klinička praksa

Mirjana Lončarić  Katušin
08:40 - 09:00

Što liječnik obiteljske medicine mora znati o liječenju boli u dnevnoj kirurgiji?

Slavica Kvolik
09:00 - 09:10

Rasprava

 
09:10 - 09:30

Ultrasound Guided Regional Anesthesia: Is Evidence Based?

Miranda Kapural

09:30 - 10:30

Radionice

 

Radionica 1: Primjena ultrazvučno vođene regionalne analgezije u liječenju akutne boli

Voditelj radionice: Miranda Kapural

 

Radionica 2: Ultrazvučne simulacijske tehnike na fantomu

Voditelj radionice: Ivan Radoš

 
     
10:30 - 10:45

Stanka za kavu

 
     
10:45 - 11:45

Satelitski simpozij MedisAdria

 
     
11:45 - 13:00

Kronična bol

 
 

Moderator: Nevenka Krčevski Škvarč

 
11:45 - 12:05

The transition from Acute to Chronic Pain

Nevenka Krčevski Škvarč
12:05 - 12:25

Utjecaj hroničnog bola na bolesnika i njegovu okolinu

Miroslava Pjević 
12:25 - 12:45

Multidisciplinarni pristup za liječenje kronične boli

Amira Karkin-Tais
12:45 - 13:00

Rasprava

 
     
13:00 - 14:00

Ručak

 
     
14:00 - 15:30

Neuropatska bol

 
 

Moderator: Ante Barada

 
14:00 - 14:20

Molekularne osnove neuropatske boli

Dragan Primorac
14:20 - 14:40

Neuropatska bol u križobolji

Ante Barada
14:40 - 15:00

Centralna neuropatska bol

Ranka Baraba
15:00 - 15:20

Neurorehabilitation in the context neurophatic pain management

Aleš Pražnikar
15:20 - 15:30

Rasprava

 
     
15:30 - 15:45

Stanka za kavu

 
     
15:45 - 17:10

Orofacijalna bol

 
 

Moderator: Davor Jančuljak

 
15:45 - 16:05

Orofacijalna bol – suvremeni pristup

Darko Macan
16:05 - 16:25

Dijagnostika i terapija migrene i  tenzijske glavobolje

Damir Petravić
16:25 - 16:45

Diferencijalna dijagnoza i terapija trigeminalnih autonomnih cefalalgija

Davor Jančuljak
16:45 - 17:05

Rasprava

 
     
17:05 - 17:45

Slobodne teme

 
 

Moderator: Jasna Mesarić

 
17:05 - 17:25

Perioperacijsko liječenje boli djece

Diana Butković
17:25 - 17:45

Mjerenje kvalitete u liječenju boli – ključni pokazatelji

Jasna Mesarić
     
17:45 - 18:30

Poster sekcija (br.1-15)

 
 

Voditelji poster sekcije: Slavica Kvolik, Jasna Špiček Macan, Marko Jukić

 
     
18:30 - 19:00

Satelitski simpozij Pfizer

 
     
20:00

Svečana večera

 
     

 


DVORANA JAVOR I HRAST

 

SUBOTA, 24. svibanj 2014.

 
   
08:00 - 09:10

Minimalno invazivno liječenje boli

 

Moderator: Leonardo Kapural

 
08:00 - 08:20

Radiofrequency treatment in chronic pain

Adnan Al-Kaisy
08:20 - 08:40

The use of ultrasound for the interventional treatment of peripheral neuralgias

David Pang
08:40 - 09:00

The use of spinal cord stimulation for the management of abdominal pain

Leonardo Kapural
09:00 - 09:10

Rasprava

 
   
09:10 - 10:00

Mišićno - koštana bol

 

Moderator: Simeon Grazio

 
09:10 - 09:30

Bol u osteoartritisu

Simeon Grazio
09:30 - 09:50

Bol u izvanzglobnom reumatizmu

Porin Perić
09:50 - 10:00

Rasprava

 
   
10:00 - 10:15

Stanka za kavu

 
   
10:15 - 11:15

Bol u onkoloških bolesnika

 

Moderator: Antonio Juretić

 
10:15 - 10:35

Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju karcinomske boli…

Milica Katić
10:35 - 10:55

Onkološki bolesnik i strategija liječenja boli

Antonio Juretić
10:55 - 11:15

Liječenje maligne boli djece

Diana Butković
11:15 - 11:25

Rasprava

 
   
11:25 - 11:55

Satelitski simpozij Takeda

 
   
11:55 - 13:00

Poster sekcija (br. 16-30)

 

Voditelji poster sekcije: Slavica Kvolik, Jasna Špiček Macan, Marko Jukić

 
   
13:00 - 13:30

Proglašenje najboljih postera

 
   

Zatvaranje kongresa

 
   
14:00 - 19:00

Izlet